ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi:
Vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas;
pristatymo adresas;
banko sąskaitos numeris;
prekių ir paslaugų kaina ir su mokėjimais susijusi informacija (pirkimo istorija);
klientų aptarnavimo informacija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Asmens informacija naudojama klientų užsakymams tvarkyti ir prekėms pristatyti.
Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekė, kiekis, išsami informacija apie klientą)
naudojami įsigytų prekių ir paslaugų inventoriui sudaryti ir kliento nuostatoms analizuoti.
Banko sąskaitos numeris naudojamas pinigų grąžinimui klientui.
Asmeninė informacija, tokia kaip el. paštas, telefono numeris, kliento vardas tvarkomi
siekiant išspręsti problemas, susijusias su prekių ir paslaugų pristatymu (klientų
aptarnavimas).
Internetinės parduotuvės vartotojo IP adresas arba kiti internetiniai identifikatoriai yra
apdorojami, kad internetinė parduotuvė būtų informacinės visuomenės paslauga ir būtų
galima generuoti interneto naudojimo statistiką.

Teisinis pagrindas
Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį su klientu.
Asmens duomenys rengiami siekiant įvykdyti teisinę prievolę (pvz., Apskaita ir vartotojų
ginčų sprendimas).
Gavėjai, kuriems perduodami asmens duomenys
Asmeninė informacija perduodama internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybai,
kad būtų galima tvarkyti pirkimus ir pirkimo istoriją bei išspręsti klientų problemas.
Vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas bus perduoti jūsų pasirinktam transporto
tiekėjui. Jei prekės pristatomos kurjeriu, be kontaktinių duomenų nurodomas kliento
adresas.
Jei internetinę parduotuvę tvarko paslaugų teikėjas, apskaitos tikslais asmens duomenys
bus perduoti paslaugų teikėjui.
Asmeninė informacija gali būti perduota informacinių technologijų paslaugų teikėjams, jei
to reikia internetinės parduotuvės funkcionalumui ar duomenų saugojimui užtikrinti.
Relika OÜ yra asmens duomenų valdytoja. Relika OÜ perduoda asmens duomenis,
reikalingus mokėjimams atlikti, įgaliotam duomenų tvarkytojui Maksekeskus AS.

Sauga ir prieiga prie duomenų
Asmens duomenys yra saugomi Relika OU serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos
valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės narėse. Duomenys gali būti perduodami
šalims, kurias Europos Komisija įvertino kaip tinkamas pagal duomenų apsaugos lygį, ir

JAV įmonėms, kurios atitinka „Privacy Shield“ sistemą. Prieiga prie asmeninės
informacijos prieinama internetinių parduotuvių gamintojams, kurie gali naudotis asmenine
informacija, kad išspręstų technines problemas, susijusias su internetinės parduotuvės
naudojimu, ir teiktų klientų aptarnavimo paslaugas. Internetinė parduotuvė įgyvendina
tinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų asmeninę
informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto klastojimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos
prieigos ir atskleidimo. Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės
darbuotojams (pvz., transportavimo paslaugų teikėjui ir duomenų saugojimui) priklauso
nuo sutarčių su internetine parduotuve ir įgaliotais gamintojais. Įgalioti gamintojai privalo
užtikrinti tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones. Prieiga prie asmens
duomenų ir jų taisymo. Galima rasti asmeninę informaciją ir pataisyti internetinės
parduotuvės vartotojo profilį. Jei pirkimas vykdomas neturint vartotojo abonemento,
asmeninę informaciją galima pasiekti naudojantis Klint palaikymo tarnyba.

Sutikimo atšaukimas
Jei asmens duomenys yra tvarkomi remiantis kliento sutikimu, tada klientas turi teisę
atsiimti sutikimą pranešdamas klientų aptarnavimo centrui el. paštu.

Duomenų saugojimas
Uždarius internetinės parduotuvės kliento paskyrą, asmeninė informacija bus ištrinta,
nebent tokius duomenis reikia tvarkyti apskaitos ar vartotojų ginčų sprendimo tikslais.
Jei internetinėje parduotuvėje perkama be kliento paskyros, pirkimo istorija saugoma trejus
metus.
Ginčuose, susijusiuose su mokėjimais ir vartotojų ginčuose, asmens duomenys saugomi
iki ieškinio pareiškimo arba iki ieškinio senaties pabaigos.
Asmens duomenys, reikalingi apskaitos tvarkymui, saugomi septynerius metus.

Ištrynimas
Norėdami ištrinti savo asmeninę informaciją, susisiekite su klientų aptarnavimo centru el.
paštu. Į prašymą ištrinti duomenis atsakoma ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir nurodomas
ištrynimo laikotarpis.

Perkėlimas
Į prašymus perduoti el. paštu atsiųstus asmens duomenis bus atsakyta per mėnesį.
Klientų aptarnavimo centras nustato ir informuoja apie asmens duomenis, kuriuos reikia
perduoti.
Tiesioginės rinkodaros žinutės
El. pašto adresas ir telefono numeris bus naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimams
siųsti, jei klientas davė sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų,
jis turi pasirinkti tinkamą nuorodą el. laiško poraštėje arba susisiekti su klientų aptarnavimo
centru.
Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas
turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti pradiniam ir vėlesniam savo asmens duomenų,
įskaitant profiliavimą, tiesioginės rinkodaros tikslais, pranešdamas klientų aptarnavimo
centrui el. paštu

Ginčų sprendimas
Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu tvarkomi per klientų aptarnavimo centrą
([email protected]). Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ([email protected]).